Wat is het Freestyle-systeem?

Onder de naam ‘Freestyle systeem’ is in de afgelopen decennia een trainingssysteem ontwikkeld dat zich richt op het trainen van paarden en hun eigenaren. Emiel Voest is de grondlegger en ontwikkelaar van dit trainingssysteem . Trainingen, lessen en opleidingen in het Freestyle systeem worden gegeven op de eigen accommodatie van Emiel Voest en Chaja Kolthoff – Voest in Ruinerwold, de ‘Freestyle Academy’.

Welzijn

Binnen de Freestyle Training wordt rekening gehouden met de welvaartsnormen voor gebruiksdieren, hetgeen betekent dat er geen gebruik wordt gemaakt van geweld, dwangmiddelen en/of pijn in de africhting en opvoeding van het paard als rijdier. De Training richt zich tevens op alle omgevingsfactoren van het (rij)paard, hierbij valt te denken aan de volgende onderwerpen: huisvesting (vrije beweging en sociaal contact), voeding (ruwvoer en aangepast krachtvoer), medische behandeling (rugproblemen en preventief onderzoek), materiaalgebruik ( zadel, harnachement, hulpmiddelen). Naast de omgevingsfactoren wordt ook aandacht besteed aan het paard als individu (karakter, bouw, aanleg)

Waar staat Freestyle voor?

De term freestyle staat voor meer dan alleen maar het trainings-systeem. Het staat voor de manier waarop wij met onze paarden willen omgaan. Daarin past ook het feit dat we respecteren dat iedereen iets anders wil van zijn of haar paard. In onze beleving hoeft het een het ander niet in de weg te staan. Veelzijdigheid is het woord dat past bij ons ideaal van elk paard. Sportpaarden gaan ook lekker mee op buitenrit en hebben er baat bij om af en toe eens een sprongetje te maken, net zo goed als dat recreatiepaarden ook goed getraind moeten worden om hun werk op een goede en gezonde manier te kunnen doen. Wij proberen zo min mogelijk in hokjes te denken.

Toepassingen

De Freestyle Training wordt gebruikt in uiteenlopende sectoren binnen de paardenwereld. Grofweg kunnen we dat indelen in de volgende categorieën:

  1. Als ondersteunende training voor rijden in het algemeen (alle disciplines)
  2. Als ondersteuning voor rijkunstig en/of dressuurmatig rijden
  3. Opleiden van jonge paarden (opvoeden en beleren)
  4. Oplossen van probleemgedrag

Verantwoord en vakkundig paardrijden

Het Freestyle trainings-systeem richt zich in eerste instantie op het rijden. Het systeem kent een aantal trainingsvormen die vanaf de grond worden uitgevoerd. Deze trainingsvormen ondersteunen het uiteindelijke doel: verantwoord en vakkundig paardrijden.

Het Freestyle-systeem kent drie ondersteunende trainingsvormen:

 

1. Loswerken

Dit is de eerste trainingsvorm waarbij het paard geheel los loopt in een afgesloten vierkante ruimte van ongeveer 14 x 14 meter (loswerkbak). In het loswerken staat, in eerste instantie, de ontwikkeling van de ruiter voorop. In het Loswerken leert de ruiter zijn/haar lichaam effectief te gebruiken in de communicatie naar het paard toe. Er wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke reacties van paarden op positie (plek waar je staat), beweging (zowel tov. de ruimte, als tov. je eigen lichaam) en houding (de manier waarop je je lichaam gebruikt). Binnen het loswerken bestaan veel technieken die we allemaal geven door middel van lichaamstaal (directe hulpen). Voor de duidelijkheid naar het paard toe is het van groot belang dat er geen tegenstrijdige signalen worden afgegeven.

Het paard bepaalt of de ruiter duidelijk is en zal dat laten zien door de controle over richting en snelheid (tempo) aan de ruiter te geven. Op deze manier stelt het paard zich dienstbaar en medewerkzaam op. Paarden zijn reactieve dieren die een impuls nodig hebben om op te kunnen reageren.

 

2. Grondwerk

Onder grondwerk verstaan we, binnen het Freestyle-systeem, al het werk aan de hand door middel van een Freestyle halster en een Leadrope (lijn van 4.5 meter). In dit onderdeel krijgen we voor het eerst te maken met het fenomeen ‘wijken voor druk’ in combinatie met de ‘tegengestelde reflex’. Omdat de druk fysiek wordt gebruikt zullen de meest paarden van nature juist tegen deze druk in bewegen. Uiteindelijk leren we in het grondwerk paarden om voor deze druk te wijken en de ruiter leert de druk effectief te gebruiken en te doseren. Deze hulpen noemen we indirecte hulpen omdat we hier een hulpmiddel gebruiken om onze hulp naar het paard toe te ‘vertalen’.

Grondwerk gebruiken we in de omgang met onze paarden allemaal de hele dag door. Lopen met het paard van A naar B, stil staan bij het opstijgen, trailerladen, longeren, de hoefsmid, tandarts en dierenarts, enz.

 

3. Dubbele lange lijnen

Het werken aan de Dubbele lange Lijnen (DLL) is de belangrijke schakel tussen het werken op de grond en het rijden. Daar, waar we in de vorige twee werkvormen vooral bezig zijn met het proces, de communicatie en het leervermogen, gaan we in het werken aan de DLL voor het eerst bezig met het verbeteren (veranderen) van het paard. Het paard leert vanuit zijn eigen gevoel voor (natuurlijke) balans een geheel nieuwe vorm van balans namelijk de rijtypische balans. Het paard zal hiervoor moeten veranderen in zijn manier van bewegen om zowel verticaal als horizontaal een evenwichtige houding te vinden, die we tijdens het rijden nodig hebben.

Als het paard op de cirkel loopt om de ruiter heen (centrumpositie) werken we voornamelijk aan de verticale balans en als we achter het paard werken in de zogenaamde ‘menpositie’ dan werken we voornamelijk aan de horizontale balans.

 

Rijden

EL_galop_250Het uiteindelijke doel van de training is, zoals gezegd, het verantwoord en vakkundig paardrijden. Binnen het Freestyle-systeem maken we onderscheid in het rijden tussen het ‘basis rijsysteem’ en het ‘technische rijden’. Het basis rijsysteem vertaalt de werkvormen vanaf de grond naar het rijden. Hierbij staan et gebruik van lichaamstaal, fysieke druk van de hulpen en de rijtypische balans centraal. Naast deze vertaalslag richt het basis rijsysteem zich ook op het fenomeen ‘gehoorzaamheid’ in het rijden.

Het technische rijden is uiteraard afhankelijk van de gekozen discipline waarin de ruiter en het paard actief willen zijn. Voor elke discipline geldt echter dat we de techniek gebruiken om de kwaliteit van bewegen te verbeteren. Dat betekent dat we het paard willen laten ontwikkelen op het gebied van kracht, souplesse, balans, rust en atletisch vermogen.

Binnen het Freestyle systeem leren we zowel de ruiter als het paard om op een duidelijke wijze met elkaar te communiceren doormiddel van het geven en reageren op aanwijzingen (hulpen) van de ruiter. Deze hulpen zijn gebaseerd op de aangeleerde vaardigheden uit de drie werkvormen op de grond. Het Freestyle systeem is toepasbaar van af het aller eerste begin tot aan een hoog niveau in de rijkunst of sport, dit geldt voor zowel de ruiter als voor het paard. Verantwoord en vakkundig rijden is altijd een optelsom van de vaardigheden die binnen de combinatie ruiter/paard aanwezig zijn.

Bewaren

Bewaren

Bewaren