LESGEVEN 1 (onderdeel van het eerste jaar van de instructeursopleiding)freestyle_academy_logo_basis-1

Omschrijving van de Module
In de module lesgeven besteden we zowel theoretisch als praktisch, tijd en aandacht aan het methodisch en didactisch overdragen van kennis en vaardigheden. We verspreiden de theorie over de lesdagen en gaan in op de verschillende leerstijlen en lesvoorbereidingen.

Modellen
Binnen deze module maken we gebruik van een toepasbare leerstijlen test (Kolb) om te bepalen waar je eigen voorkeur ligt. Vanuit je eigen voorkeur krijg je handvatten om met andere leerstijlen om te gaan.

Praktijk
De theorie wordt direct in de praktijk gebracht door in elk afzonderlijk deel (loswerken, grondwerk en DLL) les te geven aan je medeleerlingen. Mensen en paarden verschillen in hun leervermogen en daarbij is elke combinatie van die twee uniek. Dit vergt veel inzicht en praktische kennis van de aankomend instructeur. In de praktijk onderdelen van de module ben je soms instructeur en soms ook de leerling. Door het delen van beide ervaringen leer je in deze module hoe je verschillende manieren van lesgeven in de praktijk kunt toepassen.

Specialisatie
We specialiseren ons in het lesgeven 1 op 1, maar er wordt ook aandacht geschonken aan het lesgeven aan een groep. Grondwerk leent zich hier bijvoorbeeld uitstekend voor. Lesgeven is een vak dat je vooral moet leren door het heel veel te doen. Deel van deze praktijkervaring doe je op de opleiding op door elkaar les te geven en de feedback die daarbij hoort van zowel de docent als de ‘leerling’. Voor deze tussentijd krijg je thuiswerkopdrachten mee. Het is de bedoeling dat je voor deze module zelf thuis een ‘proef’ leerling zoekt waarmee je kunt oefenen. Ook het maken van verslagen en lesvoorbereidingen is een vast onderdeel van deze module.

Bewaren