Verdieping: Dubbele Lange Lijnen

In de ORUN Niveau 3 opleiding wordt de techniek Dubbele lange lijnen verder uitgediept na het behalen van het examen Niveau 1. Dat betekent dat de paarden naar een hoger niveau worden opgeleid en de studenten nieuwe technieken tot hun beschikking krijgen om daarin te ontwikkelen.

Verticale Balans
We maken onderscheid tussen de verschillende werkposities (centrum- en menpositie) om het paard te helpen in de rijtechnische balans.
Allereerst werken we vanuit de centrumpositie aan de verticale balans van het paard. We doen dit door gebruikmaking van stelling en buiging. Tevens hebben we op de cirkel te maken met tempocontrole die we vragen en ondersteunen met onze teugelhulpen. Werken op de cirkel kan in alle 3 de gangen.

Horizontale Balans
Vanuit de menpositie werken we aan de horizontale balans van het paard. Hier is tempocontrole een belangrijke voorwaarde. In deze positie kunnen we het paard voor in het tempo goed begrenzen terwijl we achter het tempo juist actief kunnen houden. Op deze wijze zal het horizontale evenwicht positief worden beïnvloed.

Zijgangen
In hniveau 3 gaan we starten met zijgangen aan de DLL. Allereerst besteden we aandacht aan de verschillende manieren waarop we het ‘wijken’ bij het paard kunnen aanleren. In dit stadium is begrijpen belangrijker dan presteren. Uiteindelijk gaan we werken aan de kwaliteit van het wijken, dit vormt een geweldige ondersteuning voor het rijden. Als het paard wijken aan de DLL kent, zal het wijken tijdens het rijden veel minder moeilijk voor hem zijn. Daar waar mogelijk zullen we tevens aandacht besteden aan de oefening Schouder binnenwaarts aan de DLL.

L-2 proef
In het tweede jaar groeit een deelnemende combinatie naar het examenniveau L2. Deze proef is geen examenonderdeel maar wordt wel als trainingsmiddel ingezet.

Kijk hier voor de verschillende proeven aan de DLL

Niveau 3 Basissport ORUN Freestyle
Uniek voor het ORUN examen niveau 3 Freestyle is het onderdeel Dubbele Lange Lijnen als tweede discipline. Dit onderdeel is kenmerkend voor het Freestyle systeem en de eigen vaardigheid van de N3 deelnemer wordt dan ook op het examen getoetst als volwaardige discipline.

Kijk voor de exacte exameneisen in de Studiegids op de pagina links.