De leergang paardenwelzijn leidt op tot paardenwelzijnsadviseur. Dit is een leergang die toegankelijk is voor iedereen die meer wil leren over de behoeftes van paarden en manieren om aan het welzijn van paarden in Nederland bij te kunnen dragen. Je hoeft geen paard mee te nemen naar de lesdagen en je hoeft ook niet aan een bepaald rijniveau te voldoen om mee te kunnen doen. Het enige dat wij van je vragen is dat je gemotiveerd bent om alles over paardenwelzijn te leren en ons te helpen om deze kennis verder te verspreiden.

Gebid x-rayJPGDit betekent niet dat deze leergang alleen maar theoretisch is, alle opleidingen van de Freestyle Academy hebben juist een praktische inslag. Wij zorgen er daarom voor dat je naast de noodzakelijke theoretische onderbouwing elke lesdag een praktische vaardigheid aanleert. Dit sluit altijd aan op het onderwerp van de betreffende les en er zijn altijd paarden bij betrokken. Dit zullen over het algemeen de paarden van de Freestyle Academy zijn, paarden van verschillende opleidingsniveaus (zadelmak tot subtop dressuur) en allemaal heel gehoorzaam en braaf in de omgang.

Naast de theorie en praktijk krijg je ook elke les een opdracht die je thuis uit kunt voeren. Deze opdrachten zorgen er voor dat je tussen de lessen direct met de lesstof aan de slag gaat zodat je alles direct in praktijk kunt brengen. Sommige opdrachten zullen vantevoren worden gegeven zodat ze tijdens de les door de betreffende specialist besproken kunnen worden. Anderen worden achteraf gegeven om een bepaalde vaardigheid te trainen. Samen vormen deze opdrachten je portfolio die uiteindelijk resulteert in een welzijnsscan.

vluchtenDe leergang paardenwelzijn is volledig vrijblijvend te volgen voor iedereen die interesse heeft in het welzijn van paarden. Wil je echter de titel ‘Welzijnsadviseur’ op je CV kunnen zetten? Dan wordt er een aantal eisen gesteld aan je kennis en vaardigheden. Er wordt dan een examen afgenomen in de vorm van een portfolio-opdracht en een praktijkexamen. Je gaat voor verschillende paarden onderdelen van de welzijnsscan afnemen zoals die tijdens de leergang behandeld zijn. Je opdrachten lever je via een portfolio in. Tot slot beoordeel je tijdens een praktijk examen verschillende opdrachten bij vreemde paarden waarbij je een mondeling advies geeft aan de eigenaar onder toezicht van de examencommissie. Als je aan alle eisen hebt voldaan heb je het diploma verdiend en wordt je als een door ons gecertificeerde welzijnsadviseur op de website vermeld.

De opzet van de leergang paardenwelzijn is als volgt:Bokkesprong_los

  • 10 middagen van 13.00 – 17.00 uur (op vrijdag of zaterdag)
  • 2 dagen van 10.00 – 17.00 uur (een vrijdag en een zaterdag)

 

Bewaren

Bewaren