Inhoud van de opleiding tot revalidatietrainer – jaar 1

(lees ook algemene informatie Revalidatietrainer)

Het eerste jaar van de opleiding tot ‘Revalidatietrainer’ bestaat voor het grootste deel uit eigen vaardigheid in de verschillende trainingstechnieken.
In dit eerste jaar wordt alleen met gezonde paarden gewerkt zodat de focus ligt op  het aanleren van de technieken door de studenten.

Dit eerste jaar bestaat uit twee onderdelen:

Anneriken DLL 500

  1. Eigen vaardigheid in de Freestyle technieken loswerken, grondwerk en dubbele lange lijnen. Hierbij hoort ook de ondersteunende theorie in de vorm van lesboeken en readers. Dit deel van het eerste jaar neemt 9 lesdagen in beslag. (vrijstelling mogelijk voor Niveau 1 instructeurs *)
  2. Binnen het eerste jaar van de opleiding tot revalidatietrainer is er tevens een module die studenten voorbereidt  op het tweede jaar.  In deze module, die in totaal 3 lesdagen omvat, wordt ingegaan op anatomie en fysiologie alsmede de principes van trainingsopbouw van het gezonde paard. Tevens wordt in deze module Longeren als extra techniek in de praktijk behandeld.

Hiermee komt de totale duur van het eerste jaar Revalidatietrainer uit op 12 lesdagen (van 10.00 tot 17.00 uur)

IMG_0418

Voor meer en uitgebreidere informatie over de Freestyle technieken:

Loswerken

Grondwerk

Dubbele lange lijnen

Het lesrooster/inschrijfformulier vind je op: Links.

Instroom

De vooropleiding voor het eerste jaar van de opleiding tot revalidatietrainer is de leergang paardenwelzijn. Meer informatie hierover vind je door op de link de klikken. Het is mogelijk om de leergang paardenwelzijn en het eerste jaar van de opleiding revalidatietrainer tegelijk te volgen. Toegang tot het tweede jaar van revalidatietrainer is echter pas mogelijk na het succesvol behalen van de examens paardenwelzijn én het eerste jaar revalidatietrainer. Omdat we de lesstof van Revalidatie baseren op de lesstof van Welzijn is deze vooropleiding verplicht. (hierop is helaas geen uitzondering mogelijk)

Praktijk

In principe volg je de opleiding tot revalidatietrainer met een eigen paard, het is echter beperkt mogelijk om gebruik te maken van een schoolpaard.  De opleiding wordt om logistieke redenen alleen op  de FSA in Ruinerwold aangeboden. Het grootste deel van het eerste jaar (9 lesdagen eigen vaardigheid) wordt gegeven in combinatie met leerlingen van de instructeursopleiding. Dit creëert de keuzemogelijkheid voor vier verschillende lesdagen op: dinsdag, donderdag, zaterdag of zondag. Op het aanmeldingsformulier kun je de lesdag van je voorkeur aangeven, indien je het eerste jaar met een schoolpaard wil volgen vragen wij je om eerst even contact op te nemen met betrekking tot de beschikbaarheid.

Examen

Deze opleiding is onderdeel van de 2-jarige opleiding tot revalidatietrainer. Na het eerste jaar wordt er een overgangsexamen afgenomen bestaande uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. De opleiding sluit na het tweede jaar af met een eindexamen.

Kosten

De kosten van het eerste jaar revalidatietrainer zijn € 1.995,- voor 12 lesdagen.
De kosten van het examen bedragen € 100,-. Voor het examen wordt een extra datum gepland, zodra de opleiding begonnen is en duidelijk is om hoeveel kandidaten het gaat wordt deze datum bekend gemaakt.

Het is tevens mogelijk om als aanvulling de module ‘lesgeven’ te volgen. In combinatie met het examen (gelijk met eigen vaardigheid revalidatie 1) kan dan het instructeursdiploma worden behaald en kun je jezelf verzekeren voor het lesgeven.

Vrijstelling Niveau 1 Freestyle basisinstructeur *)

Heb je al eerder de Niveau 1 opleiding tot Freestyle basisinstructeur gevolgd? Dan krijg je vrijstelling voor een groot deel van het eerste jaar.  Je hebt immers al aangetoond dat je eigen vaardigheid in de trainingsonderdelen voldoende aanwezig is. Je hoeft enkel nog de  tweede module van 3 lesdagen te volgen die specifiek zijn voor de opleiding revalidatietrainer. De kosten voor deze module, inclusief het betreffende deel van het (overgangs-)examen,  zijn € 550,- .

Vervolg

Na het succesvol afronden van de leergang Paardenwelzijn en het eerste jaar van de opleiding tot revalidatietrainer heb je toegang tot het tweede jaar van revalidatietrainer.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren